సాక్ష్యం ....--డా.కె .ఎల్.వి.ప్రసాద్ ,-హనంకొండ ,వరంగల్ .-9866252002-8886991785

చదువుగురించి 
మాట్లాడుకొవాలి ,


చదువు ..
ఏభాషలో సాగిందీ ,
చెప్పుకోవాలి.


చదువు ఎక్కడ 
కొనసాగిందీ ...
చర్చించుకోవాలి !


దిగువ మద్యతరగతి 
నేపథ్యంగా ...
ప్రభుత్వ విద్యాసంస్థలే 
నాప్రగతికి 
అండగా నిలిచాయి ,


నన్నొక బాధ్యతగల ,
దంత వైద్యుడిని చేసాయి ,


సామజిక సమస్యలకు 
స్పందించే ---
కవిని చేసాయి ...
కథకుడిని చేసాయి ..
వ్యాసకర్తను చేసాయి ..
ఒక సాహిత్య కారుడిగా 
తయారు చేసాయి ...!


చెప్పొచ్చేదేమిటంటే ,
వృత్తి విద్య తప్ప 
మిగతా చదువంతా 
మాతృభాషా --
మాధ్యమంలోనే ...!


నాకొక గొప్ప జీవితాన్ని 
అందించింది ....
తెలుఁగు భాషే ...
తెలుగుతల్లికి వందనం ..!!