సృజనాత్మక బతుకమ్మ

పువ్వులు లేకుంటనే బతుకమ్మలు పేర్చే పోటీ...


బతుకమ్మ అంటెనే పువ్వులు !
మరి పువ్వులు లేకుంటగుడ
బతుకమ్మ పేర్వగలమా..!
పేర్వగలమని నిరూపించారు 
మా కళాశాల  విద్యార్ధులు.
(మహిళా డిగ్రీ కళాశాల-కరీంనగర్)


తెలంగాణకు బతుకమ్మ 
ఒక జీవితావసరం !
అది అనిర్వచనీయమైన
జీవన తాత్త్వికత !
కనుక ఈతరం యువతుల
సాంప్రదాయ సహగమనం,
ఆలోచన,సృజన,నవకల్పన,
వ్యక్తీకరణ నైపుణ్యాన్ని 
బతుకమ్మ రూపకంగా-- 
అనుశీలించుటానికి...
మా విద్యార్థులకు గతఏడాది
పువ్వులు లేకుంట, రంగులు, 
రసాయనాలు వాడకుంట,
పైస ఖర్చు లేకుంట, 
ప్రకృతి వనరులు ఆధారంగా 
బతుకమ్మ పేర్చుమని--
Innovative practice పోటీ పెట్టాను.
ఫలితంగా~~
అద్భుతమూఅనూహ్యమూ 
అయిన సృజన వెల్లడైంది.
తీరుతీరు బతుకమ్మలు
కొలువుదీరాయి.
పిల్లలంతా---
ఎంతకష్టపడ్డారో ! అంతే మెచ్చుకోలు !
అంతే ఆనందం 
పరస్పరం పంచుకున్నరు !!
మూడువేల మంది విద్యార్థులతో
ముచ్చటతెలిపే మా ప్రాంగణం 
వాళ్ళ సృజనాత్మకతపై
ఆశీస్సుల 
పూలజల్లు కురిపించింది. 
గురువుగా నాసంబురం 
బతుకమ్మను తలదాల్చిన 
సరిగంగ ప్రవాహమే గదా !!