అమ్మకు చప్పట్లు -- డొంకాడ పాయల్ ఫిఫ్త్ స్టాండర్డ్ భిలాయి ఛత్తీస్ ఘర్ స్టేట్
/వేడి వేడి మిరపకాయ బజ్జీ/

           /అమ్మ చేసే నోరూరించే బజ్జీ/

           /ముసురుకు తగిన బజ్జీ/

           /వేడి వేడి మిరపకాయ బజ్జీ/

           /మా ఇంట్లో చిన్న బుజ్జీ/

           /నమిలె మిరపకాయ బజ్జీ/

           /బుజ్జి నోరంతా మండె/

           /కెవ్వుమని కేక వేసె/

           /అమ్మ పరుగెత్తుకొచ్చె/

           /నోట్లో బెల్లం ముక్క పెట్టె/

           /పాప ఏడుపు ఎగిరె/

           /అమ్మకు చప్పట్లు కొట్టె/