సిండ్రిల్లా:- డా. కందేపి రాణి ప్రసాద్

అనగనగా ఒక రాజ్యంలో ఒక ధనికుడు నివసించేవాడు అతనికి ఒక కూతురు పుట్టాక భార్య మరణించింది కూతురిని అతని పెంచి పెద్ద చేయసాగాడు కూతురు ఎంతో అందగత్తె మరియు హృదయం గలది కొన్నాళ్లకు మళ్లీ పెళ్లి చేసుకున్నాడు కానీ ఆమె సవతి తల్లి కదా! కూతురు సిండ్రెల్లా ను ఏమీ బాగా చూసేది కాదు తర్వాత ఆమెకి ఇద్దరు కుమార్తెలు పుట్టారు సవతి తల్లి ఆమె కుమార్తెలు ఇద్దరు కూడా సిండ్రిల్లా ను ఎప్పుడు ఎడిపిస్తుండేవారు ఇంటి చాకిరీ అంతా చేయించేవారు కనీసం  ఆమెకు మంచి ఆహార కూడా ఇచ్చేవారు కాదు తండ్రి ఇదంతా చూసి ఇ చాలా  బాధ పడేవాడు తాను అనవసరంగా రెండో పెళ్లి చేసుకున్నానని చింతించే వాడు


           ఒకరోజు వ్యాపార పనుల నిమిత్తం తండ్రి పొరుగూరికి వెళ్లాడు తండ్రి కూడా లేకపోవడంతో సవతి తల్లి సిండ్రిల్లా ను మరింత బాధ పెట్ట సాగింది కడిగిన పాత్రల్ని మరల కలిగిస్తూ ఇల్లంతా శుభ్రం చేశాక చెత్త పడేసి మరల శుభ్రం చేయమని  చెప్తూ సిండ్రిల్లా ను పనిమనిషిగా మార్చేశారు ఎంతో అందంగా ఉండే సిండ్రిల్లా ను మసి బొగ్గులా తయారు చేశారు వంటలన్నీ వండినా పారబోసేసి మరల వండమని చెపుతూ పొయ్యి దగ్గరే ఉంచేవారు


             ఇలా ఉండగా ఒకరోజు రాజ భటుడు కరపత్రాల తో వీరి ఇంటికి వచ్చాడు రాజుగారి కోటలో సంబరాలు జరుగుతున్నాయని వాటికోసం రాజ్యంలోని యువతుల0దర్ని ఆహ్వానిస్తున్నారు అని చెప్పాడు అంతేకాక వచ్చిన యువతులలో తనకు నచ్చిన యువతితో రాజకుమారుడు నృత్యం చేస్తాడని ఆమెనే పెళ్లి చేసుకుంటాడని ఆహ్వాన పత్ర  సారాంశం అని చెప్పాడు


         సవతి తల్లి చాలా సంతోషించింది తన కుమార్తెల కోసం మంచి మంచి బట్టలు టోపీలు హారాలు ఎన్నొకొన్నది రాజకుమారుడు తన కూతుర్లు ఇద్దరిలో ఎవరినో ఒకరిని వివాహం చేసుకోవాలని ఆశించింది అప్పుడు సిండ్రిల్లా వచ్చి అమ్మ నేను కూడా సంబరాలకు వస్తాను కొత్త దుస్తులు కొనవా నాకు చినిగిన గౌను తప్ప కొత్తవి లేవు కదా అన్నది అప్పుడు ఆమె నవ్వుతూ పనిమనుషులు రాజభవనానికి రాకూడదు నువ్వు ఇక్కడే ఉండు అంటూ తన కుమార్తెలతో వెళ్ళిపోయింది


        సిండ్రిల్లా మరేమీ చేయలేక ఇంట్లో కూర్చుని ఏడుస్తూ ఉండిపోయింది తోటలోని చిలుకలు ఆమెను ఉరడిస్తున్నాయి అప్పుడు అకస్మాత్తుగా ఒక దేవమాత ప్రత్యక్షమైంది సిండ్రిల్లా ఆశ్చర్యంగా చూస్తుండగానే నువ్వు నువ్వు రాజభవనానికి వెళతావా అని అడిగింది దేవమాత నేను వెళ్లాలంటే నాకు సరైన దుస్తులు వెళ్లడానికి బండి కూడా లేవు కదా నిరాశగా సిండ్రిల్లా వెంటనే దేవమాత తన మంత్ర దండంతో సిండ్రిల్లా కు మంచి మెరుపుల బట్టలు, నగలు, గాజు చెప్పులు సృష్టించింది వారి పెరట్లో ఉన్న ఒక గుమ్మడి కాయను రదంగా మార్చేసింది అక్కడ  తిరుగుతున్న రెండు ఎలకలను గుర్రాలుగా మార్చింది మరొక ఎలుకను రథసారథి గాను మరొక తొండ ను ఆమెకు సేవకుడిగా ను మార్చింది


             ఇప్పుడు నువ్వు రాజభవనానికి వెళ్ళు సిండ్రిల్లా కానీ ఒక్క విషయం గుర్తుంచుకో అర్ధరాత్రి 12 గంటల లోపు నువ్వు నువ్వు ఇంటికి రావాలి ఆ తర్వాత నా మాయలు పని చేయవు అన్ని మాయమైపోతాయి అని చెప్పి దేవ మాత అదృశ్యమై పోయింది


           సిండ్రిల్లా రాజభవనానికి చేరుకుంది ఆమె అద్భుతం సౌందర్యం చూసి అక్కడున్న అందరూ ఆమె తప్పక రాజకుమారి ఆయి ఉంటుందని అనుకున్నారు రాజకుమారుడు కూడా ఆమె అందానికి ముగ్ధుడై నాతో నాట్యం చేస్తావా అని అడిగాడు సిండ్రిల్లా రాజకుమారుడు చేస్తూ సమయం చూసుకోలేదు హఠాత్తుగా సిండ్రిల్లా కు గుర్తు వచ్చి నేనిప్పుడే ఇంటికి వెళ్ళాలి అన్ని బయటకు నడిచింది నీ పేరు చిరునామా చెప్పవా అంటూ రాజకుమారుడు పడుతుండగానే ఆమె రథమెక్కి వెళ్ళిపోయింది ఆమె వెళ్లేటప్పుడు ఆమె పాదాలకు ఉన్న నా గాజు చెప్పు అక్కడే పడిపోయింది


            సమయానికి ఇంటికి చేరింది సిండ్రిల్లా సమయం 12 కాగానే అన్ని మాయమైపోయాయి రాజభవనంలో సిండ్రిల్లా ఎలాగైనా గుర్తించాలని అనుకున్నారు ఆమె వదిలిన గాజు చెప్పు సాయంతో సిండ్రిల్లా ను గుర్తించాలి అనుకున్నారు వెంటనే అందరి వద్దకు వెళ్లి పరీక్షించారు అందులో భాగంగా సిండ్రిల్లా ఇంటికి వచ్చారు సవతి తల్లి కుమార్తెలు ఇద్దరు నాదే ఈ చెప్పు అంటూ ఇద్దరు చెప్పారు భటుడు తో పాటు రాజకుమారుడు వచ్చాడు అక్కడకు చెప్పు ను తొడుక్కుని చూపుమనగా ఒకరికి పట్టనేలేదు మరొకరికి  చాలా పెద్దదైంది అప్పుడు మసి బట్టలతో దూరంగా నిలుచున్న సిండ్రిల్లా చెప్పు తొడుక్కుని చూడ మనగా ఆమెకు సరిగ్గా సరిపోయింది అప్పుడు దేవదూత ప్రత్యక్షమై సిండ్రిల్లా కు పూర్వపు దుస్తులను రూపాన్ని ఇచ్చింది రాజకుమారుడు సిండ్రిల్లా ను గుర్తుపట్టాడు ఆమెను తన రథం ఎక్కించుకొని రాజభవనానికి తీసుకువెళ్లాడు తన భార్యగా చేసుకున్నాడు సిండ్రిల్లా యువరాణిగా ఎన్నో సుఖాలను పొంది ఆనందంగా జీవించింది.