ప్రజల మాట:- ------డా.కె .ఎల్వీ - హన్మకొండ

 

       ప్రత్యర్థిని తిట్టి 
       ప్రజల్లో 
పేరు తెచ్చుకోడం ,
       ఎప్పుడూ పబ్బం 
గడుపుకోడం,
       ప్రజాకర్షణతోకూడిన   
తాత్కాలిక జీవితం ...
        మాత్రమె ...!
        వెన్నెముకగల
 నాయకుడు ....
        చప్పుడు లేకుండానే ,
        చేయాల్సిన పని
 చే  సుకుంటూ పోతాడు ,
        ఫినాయిల్ తో ...
        నోరు కడిగించే దుస్థితి 
ప్రజలకు రాదు !!
            .