రథసప్తమి(బాలగేయం):-మమత ఐల--హైదరాబాద్9247593432

 సూర్యుడు పుట్టిన రోజంట

రథసప్తమి అంటారంట

పొద్దు పొద్దున నిద్దుర లేచి

తలస్నానాలను చక్కగ చేసి

సూర్యుని పూజించాలంట


సంక్రాంతి గొబ్బల్ల పిడకలనన్ని

చక్కగ బయట కుంపటిపెట్టి

ఆ సెగతో పాలను పొంగించి

పాయసాన్ని చేస్తారంట 


తొలుతపొడిచిన రవి కిరణాలు 

పాలపొంగుపై కురిసే విధముగ 

పాలను పొంగిస్తారంట


చిక్కుడాకులో నైవేద్యాన్ని

సూర్య దేవునికి నివేదించిన

ప్రసాదాన్ని తినవలెనంట

అది మన సాంప్రదాయమట

ఆరోగ్యము కెంతో మంచిదట