ప్రాచీన కళారూపం తోలుబొమ్మలాట. --డా.బెల్లంకొండనాగేశ్వరరావు

 తెలుగుప్రజల సంస్కృతీ మూలాలు మనదేశంలోని తక్కిన అన్నిభాషా సమాజాలవలే జానపదకళల్లో మౌఖిక సాహిత్యంలో ఉంటాయి.అంటే పల్లేసీమల్లో కష్టజీవుల నిత్యజీవితంలో కళాకారుల్లో ఉంటాయి. కళలకు భారతదేశంనిలయం కనుక ఎన్నో జానపద కళారూపాలు భారతదేశం అంతటా స్ధానిక ప్రజల అభిరుచులకు అనుగుణంగా తీర్చిదిద్ది ప్రదర్శించడంజరుగుతుంది.మన ప్రాచీన జానపదకళలకు ఊపిరి ఊదడానికి ఎందరో మహనీయులు అహర్నిశలు పాటుపడుతూనే ఉన్నారు.
నేడునాటకం, సినిమా,టీవీ లధాటికి నానాటికి అణగారిపోతున్న మనజానపద అపురూపకళలు పరిరక్షించుకోవలసినబాధ్యత ప్రభుత్వాలకు ఉంది.పల్లేల్లో ప్రజలు వీటిపై మక్కువచూపించడం విషేషం.
ఈ తోలుబొమ్మలాట తమిళనాడును మహరాష్ట్రీయులు పరిపాలించేరోజుల్లో మహరాష్ట్రనుండి తరలివచ్చింది.దక్షణాదిరాష్ట్రాల జానపదకళల్లో తోలుబొమ్మలాట ఒకటి. దక్షణాదిన విషేషంగా ఆదరణ పొందిన లేపాక్షిరామాయణం యక్షగానం,దానవేంద్రునిచరిత్ర యక్షగానం,వీరకాశీ, ఆండిపట్టారంకూత్తు,నల్లూరిభాగవతం,దేవరాట్టం,సేవాట్టం,కిళవన్ కిళివిఆట్టం, కొయ్కాకాల్ గుదిరై, బయినికథలు,పొగిడింపులు,శవయాత్రపాటలు,సక్కైకుచ్చిఆటం,కట్టబొమ్మలాటం,జిక్కాటం,ఒయిలాట్టం,కోలాటం,విల్లుపాట్టు,పండరిభజనలు,కరగాట్టం,జింపలమేళం,బుర్రకథ,బుడిగజంగాలాట,జాతిపిళ్లైఆట్టం,సంతవేలూరురామనాటంకం,ఉరుములాట,గొరవయ్యలాట,డోలునృత్యం,వీరభద్రవిన్యాసాలు,కోయనృత్యం,గుస్సాడి,పేరిణితాండవం,తప్పెటగుళ్లు,చిందుభాగవతం వంటి ఎన్నోజానపదకళారూపాలు ఉన్నాయి.
ఈతోలుబొమ్మలాట అత్యంత ప్రాచీనమైనది. త్రేతాయుగంనుండి ఈకళఉందని తెలుస్తుంది. ఈకారణంతొటే తోలు బొమ్మలాటలో ఎక్కువగా రామాయణ ఘట్టాలనే ప్రదర్శిస్తుంటారు. తమిళనాట కన్యాకుమారికి చెందిన యాదవ కళాశాలలో ఈ తోలుబొమ్మలాటపై పరిశోధన చేస్తున్న డి.గోవిందరాజన్ తమిళజానపద సాహిత్యంలో తోలుబొమ్మలాటకు తోళ్పావైకూతు అని,వ్యవహారిక బాషలో బొమ్మలాట్టంగా ప్రాచుర్యం పొందింది.
ఒకప్పుడు,కన్యాకుమారి,మధురై,తేని,కంచి జిల్లాలు ఆయువు పట్టుగా ఉండేవి.నేడు ఈప్రాంతపు కళాకారులు ఆదరణ లేకకడు దయనీయమైన పరిస్ధితులు ఎదుర్కొంటున్నారు. ఈతోలుబొమ్మలాట కళాకారులు ఇళ్లవెంటతిరుగుతూ ఈబొమ్మలను చూపుతూ ప్రజలు ఇచ్చే గుప్పెడు బియ్యమో, రూపాయినాణెమో స్వీకరిస్తూ కాలంవెళ్లదీస్తున్నారు. ఈ తోలుబొమ్మలాట ను బ్రతికించడానికి ఇటు రాష్ట్రపభుత్వాలుకాని,కేంద్రజానపద కళావిభాగం మరింత చర్యలు చేపట్టవలసిన అవసరంఎంతోఉంది ప్రభుత్వాలతోపాటు ప్రజలు  తోలుబొమ్మలాట వంటి జానపద కళలను ఆదరించి మనసంస్క్రతి సంప్రదాయాలను భావితరాలవారికి అందించవలసిన బాధ్యత మన అందరిపైనాఉంది.