సమతుల్యం:-డా‌.రామక కృష్ణమూర్తి--బోయినపల్లి,సికింద్రాబాద్.

 ఆహారమే ఎదుగుదలకు ఇంధనం
సమతుల ఆహారమే అన్నిటికీ
అవసరం
పిండదశ నుండే తల్లికి పరీక్షాసమయం
శారీరక, మానసికాలకు కూడా
ప్రాధాన్యం
పేదరికం వారి పాలిట శాపం
బరువుతక్కువ పసికందుల జననం
రోగనిరోధకశక్తి లేక సతమతం
లోపంతో లోకంలో సహజీవనం
మాతాశిశుసంరక్షణ ప్రభుత్వ ధ్యేయం
పరిస్థితులతో కుటుంబ పోరాటం
అంతులేని అసౌకర్యాల ఆరాటం
శారీరక అనారోగ్యాలకు నిలయం
అందుబాటులోని అమృతాలు చేయాలి సేవనం
భవిష్యత్తరాలకోసం చేయాలి ప్రణాళికా రచనం
అందరూ తెలుసుకోవాల్సిన వాస్తవం
పురోగమ భారతానికి అవరోధ దర్పణం
పౌష్టికాహారం అందాలి ప్రజలకు
ఆరోగ్యకుటుంబాలే అభివృద్ధి మంత్రం.