అక్షరమాలికలు: డా.రామక కృష్ణమూర్తి--బోయినపల్లి,సికింద్రాబాద్.


 ఏకపది:(సంతానం)

*******

1.దాంపత్యపు తీపుగుర్తులుగా_జన్మించే పిల్లలు.

2.ప్రేమ ఫలాలుగా_రక్తసంబంధాన్ని కలిగిన బిడ్డలు.


ద్విపదం:(పెళ్ళిళ్ళు)

********

1.ఇరువురిని సంప్రదాయంతో కలిపే బంధం.

గృహస్థధర్మానికి అంకురార్పణం.

2.స్త్రీ,పురుషులిద్దరి సహజీవన సంరంభం.

అనుబంధపు కొత్త జీవిత ప్రారంభం.


త్రిపదం:(సంబంధాలు)

*******

1.వ్యక్తుల మధ్య ఏర్పడే బాంధవ్యాలు.

కుటుంబాలు కలిసిపోయి పంచుకొనే బంధాలు.

బాధ్యతలతో ముడిపడిన అనుబంధాలు.

2.ఆడ,మగ తేడా లేకుండా ఏర్పరచుకొనే స్నేహాలు.

అభిరుచులు,అలవాట్ల ప్రేమ సమ్మేళనాలు.

గౌరవం,మర్యాదలతో నిర్మించుకొనే దగ్గరితనాలు.


చతుర్థపదం:(నిజాయితీ)

**********

1.నిజాన్ని మాత్రమే చెప్పగలిగే గుణం.

నిబద్ధతతో నడుచుకొనే విధానం.

ఖచ్చితమైన అభిప్రాయం కలిగి ఉండడం.

సత్యమార్గంలో క్రమశిక్షణగా నడవడం.

2.నమ్మకాన్ని వదలకుండా ఆచరించడం.

ఇచ్చిన మాటకు కట్టుబడి ఉండడం.

స్వచ్ఛమైన మనసుతో నిలిపే నైతిక విలువ.

కపటం లేని ఋజుమార్గం.