చిత్రం : గుర్రం(Horse) -షేక్ అఫ్రీన్ --,పదవ తరగతి, మాచని సోమప్ప జిల్లా పరిషత్ బాలికల ఉన్నత పాఠశాల, ఎమ్మిగనూరు, కర్నూలు జిల్లా