చిత్రం:SWAN(హంస)-షేక్ అఫ్రీన్,10వ,తరగతి, మాచని సోమప్ప బాలికల ఉన్నత పాఠశాల, ఎమ్మిగనూరు, కర్నూలు జిల్లా