పసిడిబాల- శతకసుధ-13:-డాక్టర్. కొండబత్తిని రవీందర్--కోరుట్ల. జిల్లా:జగిత్యాల9948089819


 దుష్టజనులచెలిమిదుర్గంధమైబూయు

వారి చెంత చేర భవిత చెడును

మంచివారిపొందుమదినందు

దలచుమ

ప్రగతి శీల భావ పసిడి బాల


-