అమృత భాష:- కె. సృజన సింధూర్ , సిరిసిల్ల చరవాని:: 9866773261
తేనెలో ముంచిన తెలుగు అక్షరాలు
పాలలో మంచి నా పరిమళ అక్షరాలు 
మకరందాన్ని లో మునిగిన మధుర అక్షరాలు
పంచదారను అద్దిన ప్రాచీన అక్షరాలు

56 అక్షరాల కుటుంబం
గుణింతాలతో అల్లుకొన్న కదంబం
ఒత్తులతో కుదిరిన సంబంధం
ఎప్పటికీ నశించని సజీవ త్వం

మృతం కానివ్వమని అమృతభాష
తేట తేట తెలుగులా తియ్యని భాష
తీగపాకం కలిగిన తేనియ భాష
అమ్మ పాలు తాగిన తెలుగు భాష