ఏప్రిల్ ఫూల్స్ ....!!:- -----డా.కె .ఎల్ .వి.ప్రసాద్ ,హన్మకొండ .
చర్చలమీద 
చర్చలు ....
కమిటీలమీద 
కమిటీలు ...
పి .ఆర్ .సి -
ఫిట్మెంట్ -
క్రీడల్లో ....
వెర్రివెంగళప్ప లు 
అయినామా ...!

ఆ...విసిరే ,
బొమికముక్క 
కోసం --
చొంగకార్చుకుంటున్నామా !

తేల్చుకోండి మితృలారా ,
తెలివైన మార్గం 
ఎంచుకోండి -...!

సోదర -సోదరీమణుల్లారా ,
మర్చిపోకండి సుమా ...
వచ్చేది ....
ఏప్రిల్ నెల అని ...
ఫూల్స్ కావడానికి 
ధైర్యం ---
కూడగట్టుకోవాలని !!