కవిత : చూడతరమా :-- కయ్యాల దీప్తి --జక్కాపూర్, సిద్దిపేట జిల్లా--సెల్ : 9133624368

 మైథిలి క్రీగంట శ్రీరాముని చూసింది
పురుషులకు సైతం మోహనంగా కనిపించే
ఆ రూపాన్ని మనసులో చిత్రించుకుంది
రాముని చూపు సీతపై పడింది 
 చూపులు చూపులు కలిసాయి 
 రాముని తనువు విద్భుద్ధనువైతే 
సీత మేను సిగ్గుల హరివిల్లే అయింది 
విశ్వామిత్రుని ఆశీస్సులు అందాయి
శివధనస్సుని సమీపించాడు రాముడు 
సీత బరువైన పూలజడ మదిలో మెదిలింది 
ఈ విల్లునే  ఎత్తలేనా అని
అలవోకగా శివధనువునెక్కుబెట్టాడు
 ఆ ధనుష్టంకారానికి పృథ్వి దద్దరిల్లింది
 పిడుగుపాటు ధ్వనితో ఫెళ్ళున విల్లు విరిగింది 
 సీత పెదవి పై చిరునవ్వు విరిసింది 
మిథిలలో సంబరాలు అంబరాన్నంటాయి 
 సీతమ్మ పెళ్లి కూతురయ్యింది 
 సీతారాములు కళ్యాణమాలలు మారాయి
 ముత్యాల తలంబ్రాలు మురిసాయి
 దేవపారిజాతాల పుష్పవృష్టిలో
 సీతారాములు పరిమళభరితులైన వేళ 
ఆ వేడుక చూడతరమా