శ్రీ రామనామం....- నాశబోయిన నరసింహ (నాన),చిట్యాల,నల్గొండ,9542236764
శ్రీ రామనామం....
వినయ విధేయతా సమాహారం
పవిత్రత ప్రశాంతతల ప్రతిరూపం
తర తరాల భవితకు మార్గదర్శనం
సంకల్ప కార్య సిద్ధికి అంకురార్పణం
నారాయణుడే చాటిన నరజన్మ ఔన్నత్యం 

శ్రీరామ నామం....
శరణు కోరిన ఆశ్రితులకు అభయ హస్తం
అన్నదమ్ముల అనుబంధానికి చెరగని చిహ్నం
ఆడిన మాట తప్పని సత్య సుగుణ శీలత్వం
మాతృ పితృ మాటలకు కట్టుబడిన సంస్కారం
అనురాగ స్నేహ పరిమళం పంచిన మధురామృతం

శ్రీరామ నామం....
ఆదర్శ దాంపత్య అన్యోన్యతకు తార్కాణం
పరస్త్రీ వ్యామోహం పతనమని పలికిన చందం
కష్టాల కడలికి ఎదురీగి తీరం చేరిన మనో నిబ్బరం
స్వకార్యం కన్నా స్వామి కార్యం మిన్నగ తలచిన వైనం
ధర్మ పాలనకు ప్రతీకగా నిలిచిన నిలువెత్తు నిదర్శనం

శ్రీరామ నామం....
జగదానంద కారకం
రమణీయ రసమయ జీవన సారం
రాతిని నాతిగ మార్చిన కరుణా కటాక్ష సాగరం
లోకోపకారంకై ఉదయించిన రఘు వంశ తిలకం
సతతం శ్రీ రామ నామ స్మరణం సర్వపాప హరణం