నేటి నానీలు ...:- -----డా.కె.ఎల్.వి.ప్రసాద్-- హన్మకొండ.

 మంచితనానికి -
ఆమోద ముద్ర !
చిరస్థాయిగా --
నిలిచింది రాముడి పాత్ర !!
-------------------------------------
తండ్రి వరాల వెల్లువ ,
తనయుఁడు -
రాముడికి ,
బహుమతిగా వనవాసం !!
----------------------------------------
భావితరాలకు మాదిరి 
ఏకపత్నీ మంత్రం !
సూత్రదారి -
రాముడే కదా !!
------------------------------------------
సుపరిపాలన కు 
చక్కని చుక్కాని !
చరిత్ర అందించిన 
రామరాజ్యం ....!!
---------------------------------------