సముద్రం - మొగ్గలు :--ఎం. వి. ఉమాదేవి నెల్లూరు
నీలాకాశాన్ని నిత్యం పరికిస్తూనే 
తరంగఘోషలో తరించే జలధి 
ఆణిముత్యం తయారీకి సిద్ధం !

జీవితం ఆటుపోట్లు అనిపిస్తూ
తరగని స్ఫూర్తినిచ్చే సముద్రం!
మేఘమాలతో దోస్తీ కడలికి !

గవ్వలు శంఖాల కనువిందుగా 
పిల్లలుకట్టే ఇసుకగూళ్ళు హాయి!
పల్లీలు,పువ్వుల జీవనోపాధి జలధి!

కడలంత ధైర్యం సముద్రయానంగానే 
ఖండాలను కలిపే సూత్రం కడలి!
దారితప్పే ఓడకి లైట్హౌస్ దిక్సూచి!

పగడపుదీవులు పరవశం గానే 
తిమింగలాల మాతృభూమి జలధి!
సముద్రరక్షణ అందరి కర్తవ్యం !