ఇలా..కూడా..!!******(మినీ కవిత ):-...డా.కె.ఎల్.వి.ప్రసాద్హన్మకొండ .

 బ్రష్ చేసుకోకుంటే ,
స్వల్పంగా --
నోటి దుర్వాసన !
నోరు .....
అదుపు చేసుకోకుంటే ,
వళ్ళంతా ...కుళ్ళిన -
ప్రేత వాసన ....!!