పుత్తడి బొమ్మకు పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు
బోసి నగువుల మోము
              నేడాయెనే జన్మదినము
              ముంబై మహా నగరము
              ఐనది మహా సంబరము
              సాయి భావిక పుట్టినరోజు
              మాకందరికి పండుగ రోజు

              ఆటల పాటల పేటికవు
              అంగటి రంగుల బొమ్మవు
              బుడి బుడి అడుగులతో
              ఆనందాలను పంచెదవు
              మైమరిపించే నీ రూపము
             అమ్మానాన్నల ప్రతిరూపము

              పుత్తడి బొమ్మవు నువ్వు
              పూసిన పువ్వు నీ నవ్వు
              నవ్వులు చిందె భావిక
              మా కలల రూపం నువ్వు
              ఇలాగే పుట్టిన రోజులెన్నెన్నో
              జరుపుకోవాలి కలకాలం నువ్వు.


మా ప్రియమైన ముద్దుల మనవరాలు
చి౹౹ బేబీ సాయి భావిక (హనీ)కు మొదటి
జన్మదిన శుభాకాంక్షలు తెలుపుతూ నిండు
నూరేళ్లు ఆయురారోగ్యాలతో వర్ధిల్లాలని
భగవంతుని కోరుకుంటున్నాము.

తాతయ్యలు అమ్మమ్మలు & కుటుంబ
సభ్యులు మరియు కైతికాల కుటుంబ సభ్యులు.