వన దేవతలు : -చంద్రకళ. దీకొండ,మేడ్చల్ జిల్లా.చరవాణి:9381361384

 ప్రక్రియ:సున్నితం---రూపకర్త:శ్రీమతి నెల్లుట్ల సునీత గారు

🌷 1🌷
తరతరాలకూ తరగని సంపదలు
ప్రాణవాయువుతో ఆయువునిచ్చు వనదేవతలు
ఆరోగ్యాహ్లాదాలనిచ్చు ఆకుపచ్చని సిరులు
చూడచక్కని తెలుగు సున్నితంబు...!
🌷2🌷
మానవ జీవశక్తి ప్రదాతలు
జీవులకు ఆశ్రయమిచ్చే పెన్నిధులు
పచ్చనిచెట్లే ప్రగతికి సోపానాలు
చూడచక్కని తెలుగు సున్నితంబు...!
🌷3🌷
భూగర్భజలాలను ఒడిసిపట్టి ఉంచాలన్నా
మానవ మనుగడ సాగాలన్నా
తరువులేగా వరాల వనదేవతలు
చూడచక్కని తెలుగు సున్నితంబు...!
🌷 4 🌷
చేయకు తరువుకు చేటు
వేయకు గొడ్డలి వేటు
చిన్ని మొక్కను నాటు
చూడచక్కని తెలుగు సున్నితంబు...!
🌷5🌷
నాటి వదిలివేయకు మొక్కను
దోసెడు నీటితో సంరక్షించు
గంపెడు లాభాలను స్వీకరించు
చూడచక్కని తెలుగు సున్నితంబు...!