చిత్రం : -సుచిర్ 5వతరగతి సంఘమిత్రస్కూల్అమ్మ..గాయత్రి శశిరేఖనాన్న...కృష్ణ ప్రసాద్ నిజాంపేట్ హైదరాబాద్