చిత్రాలు : - లాస్యప్రియ. 6వక్లాస్ శ్రీనిధి గ్లోబల్ ఒలింపియాడ్ స్కూల్ లో చదువుతున్నది. అమ్మ..ప్రతిమ నాన్న..పార్ధసారధి..పటన్ చెరు హైదరాబాద్


 

కామెంట్‌లు