కన్నీటి భాష :-:కవిరత్న నాశబోయిన నరసింహ(నాన ),ఆరోగ్య పర్యవేక్షకులు,చిట్యాల,నల్గొండ,9542236764
మండే క్రొవ్వత్తి రాల్చే కన్నీటి చుక్కలు
ఎంతటి అజ్ఞాన తామసి వెలిగించుటకో!                                           
మాతృత్వపు పచ్చినెత్తుటి బిందువులు                                               
ఎన్ని నవ జీవితాలు అవతరించుటకో!                                    

ఎందుకో కొందరి తల రాతలు                                               
ఆద్యంతమూ కన్నీటి సిరాతోనే!               
సగటుజీవి చెమట ధారలతో                              
ఆడుకుంటూ పాడుకుంటూ
క్షణక్షణం దానితో ములాఖాత్!                                 

ఆనంద బాష్పాల మోదం                                                                             
కడగండ్ల కన్నీళ్ళ దుఃఖం                        
దేహం లోంచి మొలిచిన                                                             
ప్రతిస్పందన మొలక లైతే                                                     
కన్నీటి బరువు తెలుసా?                                

కష్టాల సింధువున్నంత వరకు                                                    
గుండె జఠరికల్లోంచి పెల్లుబికే                                                             
లావా ఆక్రందనార్పేందుకు                    
అశ్రుధార పారుతూ వుంటే                                   
దుఃఖ జలం లోతు తెలుసా?                                

కను రెప్పల ఆర్ద్రత తడితే  
కన్నీటి భాష అర్ధమవుతుంది 
కనుపాపల రంగు నడిగితే
కన్నీటి ఘోష తెలుస్తుంది
కన్నీరు దోసిలిలో పట్టి చూడు!
హృదయ వేధన నివేధిస్తుంది! 

మనోవత్తిడి ప్రకంపనాలకు                                      
కుంగుబాటు మనుగడలెన్నో                                               
ఆత్మహత్య వలలో బలైతే                                                                    
భూగోళం విశాల స్మశానం!         
ఆవేదనా వ్యధల బేఖాతర్ తో
మనుగడకై పోరు చేయాలి
నీ కన్నీళ్లే కత్తులుగా మారాలి !
                    
నీకోసం వర్షించే కన్నీటి బొట్లను  
కలకాలం గుర్తుంచుకోవాలి
కన్నీటి కషాయా

న్నాస్వాధించే                                   
కసాయి కలుపు మొక్కలనేరాలి                                                                                                                    
సగటు బతుకు దుఃఖావస్థ నిర్మూలనే                                                   
నవ వ్యవస్థకు రెఫరెండం కావాలి!