చిలుక జోస్యం. ;- డాక్టర్ . బెల్లంకొండ నాగేశ్వర రావు

  పదవ తరగతి చదువుతున్న సుందరం ప్రతి రోజు పాఠశాలకు వెళ్ళేదారిలో చెట్టుకింద అరుగు పైన చిలకజోస్యం చెప్పవ్యక్తిని చూస్తుండేవాడు. ఒకరోజు తను దాచుకున్న డబ్బుల్లో పదిరూపాయలు చిలకజోస్యం చెప్పే వ్యక్తికి ఇచ్చి తన జాతకం చెప్పమన్నాడు. 
       చిలుకజోస్యం చెప్పేవ్యక్తి  చిలుక బోను తలుపు తెరచి  "రావమ్మ చిలకమ్మ! ఈ అబ్బాయి జాతకం చెపుదువుగాని" అన్నాడు. బోనులోని చిలుక వెలుపలకు వచ్చి, అక్కడ వరుసగా పేర్చి ఉన్న అట్టలలో ఒక అట్టతీసి  జోతిష్యుని ముందు  పడవేసి బోను లోనికి వెళ్ళింది. అట్టలోపలి కాగితాన్ని వెలుపలకు తీసి దాని లోపల ఉన్న విషయాలను వివరించ సాగాడు సుందరానికి  జోతిష్యుడు. 
       ఆదే దారిలో వెళుతున్న సైన్స్ ఉపాధ్యాయుడు, చెట్టుకింద చిలక జోస్యం చెప్పించుకుంటున్న సుందరిన్ని చూసి నవ్వు కుంటూ పాఠశాలకు వెళ్ళిపోయాడు.
పాఠశాల తరగతి గదిలో సైన్స్ పాఠం చెప్పడానికి వచ్చిన ఉపాధ్యాయుడు సుందరాన్ని చూస్తు ''సుందరం! ఉదయం చిలకజోస్యంలో నీజాతకం గురించి ఏం చెప్పారు'' అన్నాడు. 
       ''సార్ నేను ఈ సంవత్సరం  పది ఫస్టు క్లాసులో పాస్ అవుతానట,  ఇంకా చాలా విషయాలు చెప్పాడు.  అందుకే నేను పాస్ అయితే దేవుడికి తలవెంట్రుకలు ఇస్తానని మొక్కుకున్నా'' అన్నాడు సుందరం.  
        "బాలలు!  చిలుక రెక్కలు కత్తిరించి బోనులో బంధించడం వలన అది  బంధి అయింది. జోతిష్యుడు తనకు నేర్పిన విధంగా,  బోను తలుపు తీయగానే వెలుపలకు రావడం ఏదో ఒక అట్ట ముక్క జోతిష్యుని ముందు పెట్టడం, అతను అందించిన వడ్ల గింజ తింటూ మరలా బోనులోనికే వెళుతుంది చిలుక. నిజంగా చిలుకకు మన జాతకాన్ని గ్రహించే శక్తి ఉంటే తను జోతిష్యునికి తను బంధీగా ఎందుకుంటుంది? తనకు జాతకం తెలిపే శక్తి ఉంటే జోతిష్యుని చేతికి చిక్క కుండా పారిపోయేది కదా?  తన జాతకం తెలియకనే జ్యోతిష్యునికి చిక్కింది. 'అందరి జాతకాలు చెప్పే జోతిష్యుడు తన జాతకం ఎలా మారుతుందో తెలియకనే కదా చెట్టు కింద కూర్చోని ఇలా బ్రతుకుతుంది'.
           మన జాతకం మన కృషి, పట్టుదల, ఆలోచనా విధానాలపైనే ఆధారపడి ఉంటుంది. విజయమైనా, ఓటమైనా మన కృషి పైనే ఆధారపడి ఉంటుంది తప్ప మన జాతకంపైన కాదు. నమ్మకం వేరు శ్రమించడం వేరు. శ్రమే మనిషికి మూలధనం. శ్రమను నమ్ముకున్నవాడు ఎన్నడూ చెడిపోడు. మనకు ఆత్మవిశ్వాసం కలిగించేది నమ్మకం. జీవితంపైన ఆశ కలిగించేది రేపటి రోజు. మనకు ఇష్టమైన పని చేస్తున్నప్పుడు కష్టం తెలియదు. విద్యను కష్టంగా కాదు,  మనసు పెట్టి ఇష్టంగా చదవాలి. అప్పుడే మీరు ఉత్తీర్ణత సాధించగలరు. గాలిలో దీపం పెట్టి దేవుడా నువ్వేదిక్కు అంటే దీపం ఆరిపోకుండా ఉంటుందా? దీపం ఆరిపోకుండా తగు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. దైవత్వం అనేది నమ్మకం మాత్రమే! కాని ఇక్కడ మానవ ప్రయత్నం లోపం ఉండకూడదు. కనుక శ్రధ్ధగా చదవండి ఉత్తమ ఫలితాలు సాధించండి. గాలిలో మేడలు కట్టకండి. ఊహాలోకంలో జీవించడం అత్యంత ప్రమాదం. కృషితోనే అభివృధ్ధి సాధించగలం అని తెలుసుకొండి" అన్నాడు సైన్స్ ఉపాధ్యాయుడు.
        బుధ్ధిగా తలలు ఊపారు పిల్లలంతా.