చిత్రాలు : తస్లీం సుల్తానా 9వ తరగతి , పి ఎన్ ఎం హైస్కూల్ లో చదువు తోంది. పంపినవారు హిందీ టీచర్ పి విజయలక్ష్మి. కూకట్ పల్లి , హైదరాబాద్


 

కామెంట్‌లు