వందేళ్ల జాతీయ పతాకం:---మచ్చ అనురాధ--తెలుగు భాషోపాధ్యాయురాలు-జి.ప.ఉ.పాఠశాల కుకునూర్ పల్లి, కొండపాక మండలం , సిద్దిపేట జిల్లా.
సీసమాలిక పద్యం

స్వాతంత్ర్య సమరాన సాగిరి ముందుకు
 ప్రాణ త్యాగము జేసి పట్టుబట్టి,
నింగిలో బావుటా నీరాజనముతెల్పె
భారతీయులు గొప్ప పటిమ నెంచి ,
పింగళి వెంకయ్య ప్రీతితో కూర్చెను
జాతిపతాకము చక్కగాను,
రంగురంగుల లోన రమణీయతను  తెల్పు
భావాలనిమిడించి భవ్యముగను ,
మువ్వన్నెలు కలిగి ముచ్చటైనది జెంఢ
పరపీడ తొలగించె పరమ దివ్వె,
తరతరాలకు నిధి తరగనిదీ జెండ
వీరుల గుర్తుగా వెలిగెనిచట,
వందేళ్లు నిండెను భారతీయుల జెండ
రూపుదిద్దుకొనియు లోకమందు,
దేశ గౌరవమును తీర్చిదిద్దిన వారు 
మరువలేముగ మిమ్ము మనసు నందు.

తేటగీతి
ధైర్యసాహసములుగల ధీర జనులు ,
అమరులైనిలిచారిల యవని యందు,
యెందరో మహనీయులు నందరికిని,
వందనములు తెలిపెదను డెందమలర.కామెంట్‌లు