కరీంనగర్ లో ...కార్టూనిస్ట్ భూపతి కి చిరు సత్కారము..

 కరీంనగర్ అదనపు కలెక్టర్ శ్యాం ప్రసాద్ లాల్ గారు, డా.ఎడవెల్లి వజేందర్ రెడ్డి గారు, ప్రముఖ ఆర్టిస్ట్ కురెల్ల శ్రీనివాస్ గారు తదితర ప్రముఖుల చేతుల మీదుగా...కార్టూనిస్ట్ భూపతి కి చిరు సత్కారము..జరిగింది . 
కామెంట్‌లు