చిత్రాలు : ఐశ్వర్య 10వ తరగతి ఈ/యం.జి.ప.ఉ.పాఠశాల.కుకునూర్ పల్లి. కొండపాక మండలం , సిద్దిపేట జిల్లా.

 

కామెంట్‌లు