చిత్రాలు : సింధు రెడ్డి--బి.ఎస్.సి.స్టాటిస్టిక్స్ 2వ సంవత్సరం ప్రతిభా డిగ్రీ కాలేజీ కూకట్ పల్లి అమ్మ..అరుణ నాన్న..కల్యాణ్ కుమార్ రెడ్డి 

కామెంట్‌లు