చిత్రాలు : వి.హేమకేష్ 2వక్లాస్ అమ్మ..భవాని నాన్న..నాగభూషణరావువివేకానంద కాన్వెంట్ హైస్కూల్ భరత్ నగర్, హైదరాబాద్ 

కామెంట్‌లు