చిత్రం : రాహుల్ పరాంకుశం , 6వ తరగతి, పల్లవి మోడల్ స్కూల్ , బోడుప్పల్, హైదరాబాద్


 

కామెంట్‌లు