మన బాపు సంకల్పం (కవిత):-గుర్రాల లక్ష్మారెడ్డి, కల్వకుర్తి.సెల్ నెంబర్.9491387977.నాగర్ కర్నూల్ జిల్లా.
మన జాతిపిత బాపూజీ పుట్టింది
పోరుబందర్ అను కుగ్రామంలో
ఎదిగి పోరు సల్పుతూ కాలు పెట్టింది
మన భారత స్వాతంత్ర్య సంగ్రామంలో!

స్వతంత్రించి యుద్ధభేరి మ్రోగించారు
స్వాతంత్ర సమరాన్ని తాను సాగించారు
ఆంగ్లేయ పర ప్రభుత్వాన్ని ఎదిరించారు
వారి గుండెల్లో సింహ స్వప్నమై నిదురించారు

స్వాతంత్ర్యం సాధించి  మనకు అందించుటకు
అహరహం సమరం సాగించెనుగా బాపూజీ
పరతంత్ర పలాయన మైన ఆంగ్ల ప్రభుతకు
స్వర తంత్రులు తెగేలా కలిగించే ఇబ్బందిజీ !

ఓ బాపూ బాపూ చూడు నీవు మా వైపు
మీరు ఉండాలి మా ప్రక్కన రేపు మాపు
ఏది ఎక్కడ చురుకైన మీ చక్కని చూపు
మా గ్రామాల్లో పారిశుద్ధ్య పనుల స్థితి గతుల వైపు !

దేశానికి పల్లెటూల్లే పట్టు కొమ్మలని అన్నావు
స్థిరంగా ఉండే మెట్టు దిమ్మెలై నిలవాలనుకున్నావు
ఆ కలలన్ని కల్లలైయ్యనని వగచి చింతించావు!

పారిశుధ్యం పై దళితులకు అవగాహన కలిగించారు
బహుళ జన బృందంలో వారి విలువను పెంచినారు
సదా అలా జీవించాలని మీరు వారిని దీవించి నారు
యధాతధంగా ఆర్భాటం లేకుండా ఉండాలని  భావించారు !

ఆంగ్లేయుల గుండెల్లో డప్పుల నే కొట్టినారు
జైల్లో ఒంటరిగా ఉండి చెప్పులనే కుట్టినారు
లేకి పని పాకి పని అనకుండా మీరు చేసి చూపినారు
శ్రమ విలువను నిలువెత్తు హిమ శిఖరం పై నిలబెట్టినారు !


కామెంట్‌లు