పంతుల్లు- పని వాళ్ళు కాదు !?:-ప్రతాప్ కౌటిళ్యా ( కె ప్రతాప్ రెడ్డి)

వంతుల వారీగా చేసే పనులను
ఒకరిద్దరు పంతుల్లతో చేయిస్తున్నారు !?

వింతలు సృష్టించే  పంతుల్లను
ధృతరాష్ట్రులుగా మారుస్తున్నారు !?

చంటి పిల్లలను కంటికి రెప్పలా
కాపాడే అమ్మ కూడా
ఒకరిద్దరు తో గొంతుకు ఉరి వేసుకుంటుంది!?

తరగతికి 40 మందిని పంతుల్ల గతికి
వదిలేస్తే ఎలా !?

ఏడుపులు అరుపులు
అర్థంలేని ఆటలు తప్ప
ఏమీ అర్థం కాని ఆ పిల్లల్ని
పిల్లల మర్రి లుగా మార్చాలని

పంతుల్ల ఓపిక పై
ఒత్తిడి తెచ్చే విద్యా పరిపాలన విభాగం
వీధి పాలయింది !?

నేర్పాల్సిన ది విద్య కానీ
మధ్యలో ఈ పరీక్షల పనికిమాలిన 
పనేందీ !?

కార్యశాల లు ప్రయోగశాలలు కావు
ఇవి పాఠశాలలు!?

మతిస్థిమితం లేని మనుషుల
ఆసుపత్రులు
కారాగారాలు కావివీ
పసిపిల్లల పాఠశాలలు!?

కూరగాయలు అమ్మే సంతలు 
కావివీ
ప్రతిభావంతుల పంతుల్లా
పాఠశాలలు ఇవి !?

పనికిరాని రాత పనులు కావు
పిల్లలకు చదువునే చెప్పించాలి !?

పిల్లల్ని ప్రతిభావంతులను
చేయాలని గొంతు మీద కత్తి కాదు

మీరుమీ నెత్తి మీద పిల్లల్ని
దత్తత తీసుకొని
బెత్తం లేకుండా సాకండి !?
పంతుల్లంటే పని మనుషులు కాదు !?

Pratapkoutilya lecturer in Bio-Chem palem8309529273

కామెంట్‌లు