ఆమే ఒక అద్భుతం -శ్రావణి బోయిన-కలం స్నేహం
ఆమే మనసు 
ఒక యుద్ధ భూమి... 
ఆమే ప్రయత్నం
ఒక సమరం...
ఆమే ప్రేమ 
ఒక సుందర స్వప్నం....
ఆమె చల్లని చూపు 
ఒక చల్లని వెన్నల ...
ఆమే లావణ్యం 
ఒక సౌందర్య ప్రతిబింబం ...


ఆమే కోపం ఒక యుద్ధం ...
ఆమే మౌనం ఒక మహత్తర శక్తి ....
ఆమే నవ్వు విరిసిన మందారం ...
ఆమే ప్రయత్నం ఒక విజయదరి ..

ఆమే ఆలోచన ఒక ప్రత్యేకత ..
ఆమే నీడ ఒక పూలవనం ...
ఆమే నమ్మకం ఒక వరం ...
ఆమే పరిచయం ఒక సుందరకావ్యం...

ఆమే  సహనం ఒక పుట్టుక కి కారణం ..
ఆమే బలం ఒక బలగం ...
ఆమే కష్టం ఒక ఎడారి ...
ఆమే ఓర్పు ఒక జీవితం!


కామెంట్‌లు
Savithri ravi desai చెప్పారు…
చాలా బావుంది
Rk చెప్పారు…
Aame kavithvam Abdutham,
Aame ki ma vandham
Rk చెప్పారు…
ఆమె కవిత్వం అద్భుతం, ఆమెకీ మా వందనం
Unknown చెప్పారు…
Great one
Unknown చెప్పారు…
Thank you Savithri ravi Desai ma'am
Unknown చెప్పారు…
Thank you Rk 😊
Unknown చెప్పారు…
Thank you
Unknown చెప్పారు…
Well said about her Sacrifices and struggles in the Society to make her family "HAPPY FAMILY".... Wonderful Poetry about a"WOMEN".