తెలుఫు పదాల అందాలు-గద్వాల సోమన్న, గణితోపాధ్యాయుడు


 

కామెంట్‌లు