*బాలలు*(బాలగేయం);- :- డాక్టర్.గౌరవరాజు సతీష్ కుమార్

 బాలలంత దివినుండి
దిగివచ్చిన దేవతలు
అందరినీ మురిపించే
కమనీయ వేషధారులు
!!బాలలంత!!
బాలలు నవ్వితే
విరిసిన పున్నమి
కాంతుల అలలు
భువనమంత నిండుతాయి
ఆ అలల సవ్వడులు
!!బాలలంత!!
బాలలు కదిలితే
రకరకాల వన్నెల
పూలయేరులు
భువినిండా గుబాళించు
సుమధుర సౌరభాలు
!!బాలలంత!!
బాలలు పాడితే
జగమంతా వినిపించే
ఎంచక్కని గేయం
మది ఎంతో ప్రీతిజెందు
సమ్మోహన భావం
!!బాలలంత!!
బాలలు ఆడితే 
చుక్కల సీమలో
హరివిల్లు నాట్యం
మేఘమాల నడకలో
కదలిన మెరుపుల హారం
!!బాలలంత!!

కామెంట్‌లు