శ్రీరామ జననం;-గుర్రాల లక్ష్మారెడ్డి కల్వకుర్తి.సెల్ నెంబర్.9491387977నాగర్ కర్నూల్ జిల్లా.
జగమెరిగిన జగదభిరాముడు
జన మనందరి మనసెరిగినవాడు
జానకి మాత ను మనువాడిన రేడు
జగమంతా కొలువైయున్న వాడు.!

సుందరస్వరూపం మృదు స్వభావం
ఇలా కలిగి వెలిగిన కళ్యాణ రాముడు
కష్టనష్టాలను ఎదుర్కొన్న పరంధాముడు
ఇష్ట సఖులను ఆదుకున్న ఆదర్శ రాముడు

జగద్రక్షకుడై నిలిచిన వాడు
జగదభిరాముడై గెలిచినవాడు
లోకానికి ఆదర్శం శ్రీరాముడు
శోకానికి నిదర్శనం ఈ సోముడు!

విష్ణువే శ్రీరామునిగా ఇల జన్మించే
వైష్ణవ మాయను తాను జయించే
ఆదర్శ మార్గాన్ని మనకు చూపించే 
నిదర్శనమై నిలిచి మానల దీవించే

వసంత రుతువు చైత్ర శుద్ధ నవమి నాడు పుట్టాడు
సీతా సమేతుడై అయోధ్యలో కాలు పెట్టాడు
పట్టాభిషిక్తుడై అయోధ్యను పరిపాలించే
ప్రజల కష్టసుఖాలే తన ధ్యేయమని భావించే

ఈ మహనీయుని జన్మదినం మనం
పండుగగా జరుపుకుంటాం
సీతారాముల కళ్యాణాన్ని 
కన్నుల పండుగగా తీర్చిదిద్దుకుంటాం
కలసి మెలసి అంతా సంబరాలు చేసుకుంటాం
ఆ ఆదర్శ దంపతులు తలంబ్రాలు 
మన తల పైన పోసుకుంటాం
ఈ కవిత నా సొంత రచన.
మరే దానికి అనుకరణ కాదని హామీ ఇస్తూ మీ....................


కామెంట్‌లు