చిత్రం ; -కే.లహరి9వ తరగతిజి .ప .ఉ.పా.కుకునూర్ పల్లికొండపాక మండలం, సిద్దిపేట జిల్లా. 

కామెంట్‌లు