నానీలు...!!;-కోరాడ నరసింహా రావు.>విశాఖపట్నం.
        ఎంత గా తంతుంటే... 
       అంతగా... తిరిగొచ్చి.... 
       గట్టిగా   తగుల్తోంది ... !
   
       కరోనా బంతి.... !!
     *******************
        ఆదమరిస్తే ..... 
       విరుచుకు పడుతోంది 
       పొంచిఉన్న చైనా లా 
       ఈ  కరోనా.... !!
     ******************
     జాగ్రత్తలన్నీ... గాలికి... !
     నిర్లక్ష్య ధీమా... !!
     వైరస్ ల  దాడి...... !
     వదలదీ  చీడ.... !!
    ******************
    రోగాలతో... పోరాటం... 
    సాగుతూనే  ఉంది... !
     ప్రకృతీ....... 
   విరుచుకు పడుతోంది !!
         ************
      మనిషి  బ్రతుకు..... 
       అతలాకుతలం.... !
       చేసిన  పాపాలు..... 
      శాపాలయ్యాయా... !?
        ***************
      

కామెంట్‌లు