రాజర్షి! అచ్యుతుని రాజ్యశ్రీ
భారత తొలిరాష్ట్రపతి!రాజర్షి 
రాజెన్ బాబూ!
బీహార్ జిరాదేలో కమలేశ్వరి మహదేవ్ దేశాయ్ నోముఫలం!
రాజవంశీదేవి ఆరాధ్య ప్రత్యక్షదైవం!

మాతృభాష భోజ్పురీ!
పార్శీ ఉర్దూ హిందీ ఆంగ్లంలో ఉద్దండ పండితుడవు!

విద్యార్థులకు ఆదర్శం!
పరీక్షపేపర్ దిద్దేవారికన్నా 
పరీక్షరాసిన విద్యార్ధి మిన్న 
అనిపించుకున్నావు!
 అందమైన చేతిరాత !కుర్తాపైజామాతో చదువు!
ఎవరు వెక్కిరించినా వెరవక
న్యాయశాస్తంలో డాక్టరేట్!

భారత రాజ్యాంగ నిర్మాణశిల్పి
ధనంకన్నా అధ్యాపకవృత్తి మిన్న అన్నావు!

నీహయాంలోనే మొగల్ గార్డెన్స్ దర్శనం సామాన్యులకు!
మామిడిపండు నీకిష్టం!
త్వరగా నిద్ర!తొలి కోడికూతతో 
లేచావు!క్రమబద్ధ జీవితం గడిపావు!

ప్రశాంతంగా పదవీ విరమణ
సదాకత్ ఆశ్రమం లో ఋషిగా
ఆర్ష సంస్కృతికి దర్పణం గా
కనుమూసి మాగుండెలో నిలిచావు!

కామెంట్‌లు