కరోనా !? బాలల గేయం; --సునీతాప్రతాప్ ఉపాధ్యాయుని పిఎస్ నంది వడ్డేమాన్.
బ్యాక్టీరియాలు
మనల్ని రక్షిస్తున్నాయి!?
వైరసులు
మనల్ని శిక్షిస్తున్నాయి !?

కరోనా మారణాయుధం
హరగోవింద్ ఖొరానాకు కూడా
అంతుబట్టలేదేమో !?

ప్రపంచ రోగం ఇది
పంచ ప్రాణాలు వదిలిన
మనల్ని వదలటం లేదు ఇది !!?
పంచభూతాలని కాదని
మనిషిని ఎంచుకున్నది !!?

ముక్కు నోరు మూసుకున్నాం
మాటలు మానుకున్నాం
టీకాలు వేసుకున్నాం అయినా
మా పై కోపంతో రూపం మార్చుకుని
కరోనా కాస్తా ఒమిక్రాన్ అయ్యింది !?

అబ్దుల్ కలాం కూడా
కరోనాను కాలం చేసేలా చేయలేడేమో !?

భారత్ బయోటెక్
బాధ్యత తీసుకుంది
భారతదేశం
భయపడనందీ !?

ప్రపంచానికి అండగా
భారత జెండా
ప్రపంచం నిండా ఎగిరింది !!!!

Sunita pratap teacher PS NandhiVaddheman Nagarkurnool dist 🙏❤️🙏
26th January పురస్కరించుకుని

కామెంట్‌లు