* నేటినానీలు *;-కోరాడ నరసింహారావు

 (1)
    రసహృదయాలు 
        పరవశిస్తున్నై, 
            కవిత పరిమళాన్ని 
                వెదజల్లింది  !
       *****
(2) 
     స్వాతంత్య్రం కోసం 
        సాగినపోరాటాల్లో 
           జనజాగృతి !
              గేయకవితమహిమ!!
        *******
(3)
    చక్రవర్తులచేతే 
       కనకాభిషేకాలు 
          గండపెండేరాలు 
             కవిత్వంగొప్పే !
     *******
(4)
     కలము, ఖడ్గము 
        హలము, కలము 
           సు కవిత్వమే 
              జీవిత ఉత్ప్రేరకం !
      *******
(5)
    ఆత్మానందదాయకం 
       ఉభయతారకం 
           ఉల్లాసభరితం 
               సాహితీ సేద్యం !
      ******
కామెంట్‌లు