ఆనందకేళి!;-డా.పి.వి.ఎల్.సుబ్బారావు.
హోళీ శుభాకాంక్షలతో
 -_____
1.వసంతానికి,
            జనస్వాగతమురళి!
   ఈ నృత్యానంద,
                       రంగుల కేళి!
   ప్రహ్లాదుడ్ని దహనం ,
     చేయాలనుకున్న హోలిక
"చెరపకురా చెడెదవు!"
                  సూక్తి సరి ప్రతీక!

2.ఇంద్రధనుస్సు రంగులు,
             ఇలకి దిగొచ్చాయి!
   ఆనందనృత్యం,
         చిందులేయిస్తున్నాయి!
  ఏడు స్వరాల కలయిక రాగం!
  ఏడు వర్ణాల సమ్మేళనం,
                               ధవళం!
  నదులు సముద్రంలో కలిసి,
                         తరిస్తాయి!
  మదులు మానవత్వంతోనే,
                 పరిమళిస్తాయి!
  హోళీ కేవలం జాలీగా కాదు,
     నిజంగా హోలి అందాం!

3.ఉత్తరాది! దక్షిణాది!ఏదైనా,
    భారతజాతికి, 
            సంస్కృతే పునాది!
    రంగపంచమి,కామదహనం,
     ఏది జరుపుకున్నా!
     జనసందోహం,
                  ఆనందనర్తనమే!
    వాడవాడలా,
     పులకరింతల పలకరింతలే!

4.ఎన్ని రంగులు పూసుకున్నా,
                    కరిగిపోతాయి!
   అసలు రంగులు,
                  బయటికొస్తాయి!
  ఎరుపు! నలుపు కాదు!
 మానవత్వం మెరుపు రావాలి! నేడు యుద్ధాన గెలుపుకావాలి!
 ఇదే హోళీ ఇచ్చే పిలుపు,
     మానవజాతికి మలుపు!
________'


కామెంట్‌లు