ఏడడుగుల బంధం;-కవిరత్న నాశబోయిన నరసింహ (నాన),ఆరోగ్య పర్యవేక్షకులు,NVBDCP సికింద్రాబాద్,8555010108.
ప్రేమ బాహ్య సౌందర్య బంధమైతే          
సంసారం శాశ్వత బంధనమే 
లవ్ లో లైఫూ లైఫ్ లో లవ్ వుండాలి!
                                                                                   
ప్రేమ మైకం 
పెద్దల నెదిరించే ధైర్యమిచ్చినా 
రేపటి పరిణామం 
పసిగట్టే నైపుణ్యముండాలి! 

పెంపకం ఓ గొప్పకళ!                                                                          
 అమ్మానాన్నలు ఆరితేరాలి                            
లేలేత మొగ్గ నుంచి                                          
సంస్కార అక్షరాలు దిద్దించాలి! 

పరువు ప్రతిష్ట పంతం పట్టింపు                                                          
 ప్రేమ ప్రేమకి మధ్య పెరిగే అగాధం                     
చెప్పింది విను చరిత్రడగొద్దనే ధోరణి                                               
కట్టుకున్న తాళి సాక్షిగా ఎగతాళి చేస్తే                                                               
పచ్చని కుటుంబం మద్య భగ్గుమనే పచ్చగడ్డి  
సర్దిచెప్పే ఆపన్నహస్తం అగ్నికి ఆజ్యంపోస్తే 
ఏడడుగుల బంధం  ఎడబాటు తడబాటు!

ఊహా వాస్తవం కవల పిల్లలు కాదు                                 
కలిసికట్టు నిర్ణయాలు 
స్నేహ స్వభావాలైతే 
ప్రేమ పెళ్ళైనా పెద్దలు చేసే పెళ్ళైనా                                                      
ఆనంద జీవన సాగరాన ఓలలాడటమే
అవగాహణ అనర్దానికి నివారణం!


కామెంట్‌లు