నా కవితాస్త్రం;-:నాశబోయిన నరసింహ (నాన),ఆరోగ్య పర్యవేక్షకులు, NVBDCP సబ్ యూనిట్, సికింద్రాబాద్, 8555010108
పైపై మెరుగుల నటన కానే కాదు                                          
ఆకాశ పుష్పానికై అర్రులు చాచేది లేదు                                                              
కవ్వించి,నవ్వించి,మైమరిపించే    
ఆకాంక్షల వజ్రాయుధం నా కవితాస్త్రం !       

భవిష్యత్ హితం కోసం ఆరాటం
సామాజిక విశ్లేషణ భావ తరంగం     
ఆకలి మనిషికి ఆలోచన గింజలు చల్లి
కడుపు మంట చల్లార్చే ఆహారం నా కవనం !                                                                         
 
పాలూ నీళ్ళూ వేరు చేసినట్టూ
మంచీ చెడూ విభజన రేఖ 
హృదయ ఆవేదనల నివేదనం                    
అజ్ఞానాంధకారం తరిమే అక్షరదీపం నా కవిత్వం!                                                                        

ముందుకు సాగే జీవన ప్రస్థానంలో 
అనునిత్యం మూల మలుపులనేకం                
తడబడని  అడుగుల సవ్వడితో                                                                  
గాలిలో రివ్వున ఎగిరి గమ్యం చేర్చే విహాంగం!

కాలయాపన కోసం కాదు 
వర్తమాన సామాజిక వికృతుల                                               
బిగించిన పిడికిలై నిలదీసి ప్రశ్నించే ప్రతి పక్షం                                                                               
మనిషిని ఋషిగా మార్చే శక్తిభీజం నా కవిత్వం!
,ప్రపంచ కవితా దినోత్సవం శుభాకాంక్షలతో..)


కామెంట్‌లు