"ఆరోగ్యంతో... ఆనందంగా...!"(బాలగేయం :-)కోరాడ నరసింహా రావు
పిల్లలూ...ఖరీదైనచేపా,మాంసం కన్నా, చవకగ దొరికే ఆకు కూరలూ, కాయగూరలే... 
   ఆరోగ్యానికి ఎంతో మంచివి!

 విటమినులూ,మాంసకృతులు
ఖనిజాలూ, లవణాలు వీటిలో  నే... పుష్కలముగ నున్నవి !

 బెండ,దొండ,చిక్కుడుకాయలు
కేరట్, బీట్రూట్, బంగాళదుం పలు...  ఆనప, గుమ్మడి  వీటి ల్లోనే ఉన్నవి ఎన్నో పోషకాలు!

  తోటకూర,చుక్కకూర, బచ్చల
కూర... కొత్తిమీర, పుదీనాలు 
ఎంతో మంచివి !
   
కంది, చెనగ, పెసర పప్పు దిను సులు అధిక శక్తినిమనకుఇచ్చు చున్నవి !

 ఎప్పటికప్పుడు మనము ఇవన్నీతింటుంటే...,అవయవములన్నీ ఆరోగ్యము పొంది...  సుఖ, సంతోషాలతో హాయిగా బ్రతుక గలము పిల్లలూ  !

శారీరక ఆరోగ్యమేబుద్ధిబలము నకు దోహదపడును ఆటలలో ఉత్సాహం, చదువులలో చురు కుదనం పెంపొందించును శాఖాహారం !

 ఆకుకూరలు...కాయగూరలను
ఇష్టంగాతినండిపిల్లలూ!,
మంచి  ఆరోగ్యంతో,ఆనందంగా  మీరు బ్రతకండి ఎల్లప్పుడూ  !!
    ********

కామెంట్‌లు