మారదాం - మార్చుదాం;- మంజీత కుమార్ బెంగళూరు
దేశం కోసం ప్రాణాలు అర్పించిన వీరులెక్కడా
కులమతాల కుమ్ములాటలో చిక్కుకున్న మనమెక్కడ

రక్తం చిందించి స్వాతంత్య్రం తెచ్చిన నేతలెక్కడ
పదవుల కోసం పాకులాడే పాలకులే ఇక్కడ

దేశభక్తి అంటే జెండా పట్టి ఫోటోలు దిగడం కాదు
సెలవు రోజని మురిసిపోవడం కాదు
మనం బతకడానికి ఎందరో చేసిన బలిదానాలు
జాతి భవిత కోసం ఉరి కొయ్యపై నిలబడ్డ ధైర్యసాహసాలు

బుద్ధుడు, వివేకానందుడి స్ఫూర్తి మాటలు
గాంధీజీ, కలాం వేసిన ఆశయ బాటలు
గుర్తు తెచ్చుకో ... నిన్ను నువ్వు ప్రశ్నించుకో

నీ ప్రతీ శ్వాస రేపటి వెలుగుల కోసం కావాలి
నీ ప్రతీ అడుగు దేశ భవిత కోసం అయ్యుండాలి
నీ ప్రతీ కదలిక దేశ ఔనత్యాన్ని చాటాలి
అదే నిజమైన దేశభక్తి

భారతీయులుగా సగర్వంగా జీవిద్దాం
వందేమాతరం అంటూ నినదిద్దాం
దేశ గౌరవాన్ని కాపాడుదాం


కామెంట్‌లు