బతుకు దృశ్యాలు ..!!>డా.కె.ఎల్.వి.ప్రసాద్--హన్మకొండ

 వేసవికాలం 
ఉగాదినుండి 
ఉదృతం ....!
వడగాల్పులు 
ఉక్కబోతలు 
ప్రారంభం ...!
చల్లని పానీయాల 
తోపుడుబళ్ల -
హడావిడి ....
గోళీసోడాల ....
గమ్మత్తు శబ్దాలు 
రోడ్లవెంబడి 
చలివేంద్రాలు 
ఇంట్లో --తాటాకు 
విసనకర్రలు 
ఉగాదితో -
కలిసినడిచే 
జీవనదృశ్యాలు !
అనుకుంటే -
బ్రతుకంతా 
సుందరదృశ్యాలే !
అనుభవించగలిగితే 
జీవితంఅంతా 
ఆనందమయమే ...!!
          ***
కామెంట్‌లు