కొత్తకండువాలా ...ఇంకెందుకు ...?;----డా.కె.ఎల్.వి.ప్రసాద్, హన్మకొండ.
మనకుపుట్టగొడుగుల్లా 
ఇప్పటికే గుర్తుపెట్టుకోలేనన్ని 
రాజకీయ పార్టీలతో
జనం విసిగి పొతున్నారు !

ఇంకా కొత్త పార్టీలు పెడతానంటే
ప్రజలు ఈసడించుకుని
తరిమి తరిమి కొడతారు!

ప్రజలకు కావలసింది
కొత్త పార్టీలు కాదు,
ప్రగతిని అందించే,
కొత్త మార్గ దర్శకాలు!

ప్రజల మీద
అజమాయిషీచేసే
పార్టీలుకానేకాదు,
అవసరానికి-
అక్కున చేర్చుకునే 
ప్రజానాయకులు కావాలి!!

                **     

కామెంట్‌లు